fbpx
Hedia

Vilkår og betingelser ved brug af Hedia-applikationen

1 Vilkår for brug

Din brug af Hedia Diabetes Assistant (“Applikationen”) reguleres af denne aftale indgået mellem dig og Hedia ApS CVR 37664618, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (“Applikationsudbyderen”).
1.1 Læs følgende information omhyggeligt. Ved at klikke på “Accepter” i applikationen accepterer du følgende vilkår og betingelser:

2 Licens

2.1 Med forbehold for vilkår og betingelser i denne aftale giver Applikationsudbyderen dig en gratis, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig licens til at bruge Applikationen med det formål at modtage forslag til insulinindtagelse og relateret brug.


2.2 Al brug af Applikationen uden for licensen specifikt udstedt af Applikationsudbyderen udgør en krænkelse af Applikationsudbyderens intellektuelle ejendomsrettigheder og er et væsentligt brud på denne aftale.

3 Begrænsninger i licensen

3.1 Medmindre andet specifikt er tilladt i denne aftale, må du ikke:(i) ændre eller oprette afledte værker af Applikationen

(ii) kopiere Applikationen undtagen som angivet i denne aftale eller andetsteds af Applikationsudbyderen

(iii) adskille Applikationen, der er licenseret som en enkelt tjeneste, i dens enkeltdele

(iv) foretage “reverse engineering”, dekompilere eller adskille eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden for ethvert softwareprodukt af Applikationen (undtagen i det omfang gældende love specifikt forbyder en sådan begrænsning)

(v) omfordele, bekæmpe, sælge, leje, lease, underlicens eller på anden måde overføre rettigheder til Applikationen. Du må IKKE overføre Applikationen under nogen omstændigheder eller

(vi) fjerne eller ændre noget varemærke, logo, copyright eller andre ejerskabsmeddelelser, tegnforklaringer, symboler eller etiketter i Applikationen.

4 Sikkerhedsoplysninger

4.1 Inden du begynder at bruge Applikationen, skal du altid tale med din diabetesvejleder eller læge om brugen af Applikationen. Du må kun bruge de personlige indstillinger, hvis du er enig i dem.


4.2 Den foreslåede hurtigvirkende insulindosis beregnet af Applikationen er kun vejledende. Hvis du er i tvivl om den anbefalede hurtigvirkende insulindosis, skal du følge råd fra din diabetesvejleder eller læge.


4.3 Den foreslåede hurtigvirkende insulindosis er ugyldig, hvis du indtaster forkerte data eller ikke har registreret nogen insulindosis, der opstod i de foregående 4 timer. Den foreslåede hurtigvirkende insulindosis er kun gyldig for den person, som Applikationen er personliggjort til.


4.4 Stol ikke udelukkende på beregningen af den hurtigvirkende insulindosis:

(i) Når du bruger Applikationen, accepterer du, at Applikationsudbyderen giver dig medicinsk rådgivning, der kun er beregnet som en vejledende anbefaling.

(ii) Du skal bekræfte, at den hurtigvirkende insulindosis, der er beregnet af Applikationen, er i overensstemmelse med den, der er anbefalet af din læge eller diabetesvejleder, og du skal reagere på eventuelle tegn eller symptomer på hypoglykæmi.

5 Ansvarsfraskrivelse

5.1 Selvom Applikationsudbyderen har gjort ethvert rimeligt forsøg på at sikre, at den beregnede insulindosis er nøjagtig, kan Applikationen ikke tage hensyn til alle de mange variabler, der påvirker en persons diabetes og det resulterende blodsukkerniveau. Applikationsudbyderen garanterer ikke nøjagtigheden af de resultater, der leveres af Applikationen.

5.2 Da Applikationen leveres gratis til slutbrugerne, er Applikationen licenseret som den er og forefindes. Applikationsudbyderen garanterer udtrykkeligt ikke, at tjenesten opfylder dine krav, eller at driften af tjenesten vil være uafbrudt eller fejlfri, herunder heller ikke, at du til enhver tid har fortsat adgang til Applikationen eller data i Applikationen.

6 Ansvarsbegrænsning

6.1 I hele det omfang, der er tilladt ved lov, vil Applikationsudbyderen:


(i) frasige sig ethvert ansvar med hensyn til tab af data, negative helbredskonsekvenser eller ethvert følgetab eller tilfældigt tab, som du måtte lide som følge af brugen af applikationen; og

(ii) udelukke alle oplysninger, garantier eller vilkår (både direkte og indirekte) bortset fra dem, der udtrykkeligt fremgår af disse vilkår og betingelser.

6.2 Applikationsudbyderens samlede ansvar for ethvert krav, der vedrører disse vilkår og betingelser, er begrænset til omkostninger til udskiftning af Applikationen.

6.3 Disse vilkår og betingelser skal læses med forbehold for enhver lovgivning, der forbyder eller begrænser udelukkelse, begrænsning eller ændring af implicitte garantier, betingelser eller forpligtelser. For så vidt angår gældende lovgivning begrænser Applikationsudbyderen så vidt muligt sit ansvar for ethvert krav til på Applikationsudbyderens at vælge mellem:

(i) udskiftning af Applikationen; eller
(ii) betaling for udskiftning af Applikationen.

7 Behandling af personoplysninger

7.1 Brugerens samtykke

Hvis du accepterer det, behandler Applikationsudbyderen de personoplysninger, der er anført i dette afsnit, for at kunne levere sin tjeneste.
Vi skelner mellem oplysninger, der er brugsafhængige data for, at vi sikkert kan gemme og beskytte dine oplysninger, og generelle data, du kan give os frivilligt. Brugsafhængige data er obligatoriske og nødvendige for at oprette en bruger i Applikationen.
Generelle data vil i nogle tilfælde være påkrævet for, at vi kan levere specifikke tjenester, f.eks. er indtastning af nuværende blodsukkerniveau eller kulhydrater valgfrit, men det vil være nødvendigt at foretage en korrekt bolusberegning.


Brugerafhængige data

Profiloplysninger
Når du opretter din profil, bliver du bedt om at angive følgende oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan konfigurere din profil og give dig adgang til vores tjenester. Det omfatter e-mailadresse, adgangskode (vi gemmer kun en krypteret version) og bruger-id (tildeles af os).

Enheds- og samtykkeoplysninger
For at vi kan levere vores tjenester og overholde regler for medicinsk udstyr, behandler vi brugs- og enhedsoplysninger, som f.eks. omfatter enheds-id, operativsystem, samtykke og aktivitetsbegivenheder for ændringer i indstillinger eller medicinske grundoplysninger.

Generelle data

Personlige grundoplysninger
Personlige grundoplysninger indtastes, når du opretter din profil. De indtastede oplysninger kan findes og ændres i dine kontoindstillinger. Personlige grundoplysninger omfatter f.eks. køn, fødselsdato, land, sprog og tidszone.


Medicinske grundoplysninger
Medicinsk grundoplysninger indtastes under oprettelsen af din profil, og de kan senere findes og ændres i dine kontoindstillinger. Medicinske grundoplysninger omfatter f.eks. diabetestype, højde, vægt, injektionsmetode (pen/pumpe, insulintype (langtidsvirkende og hurtigvirkende) og blodsukkermål.


Medicinske data
Indtastninger af medicinske data foretages i forbindelse med vores tjeneste. Databehandlingen afhænger af din brug af produktet og tjenesterne, men kan f.eks. omfatte tidspunkt for indtastning, fødevarer, kulhydrater, blodsukkermålinger, insulindosering, begivenheder (f.eks. fysisk aktivitet) og humør.


Brugsdata
Brugsdata indsamles automatisk, når du bruger Applikationen. Data kan f.eks. omfatte anvendte tjenester, applikationens versionsopdateringer og tidsregistrering af aktivitet.

7.2 Databehandlingsformål

Dine personlige data behandles i overensstemmelse med dansk databeskyttelseslovgivning. Bortset fra de databehandlingsformål, der er beskrevet i afsnittet “Samtykke”, behandler vi også dine personoplysninger til følgende formål:


Databehandling med henblik på at levere vores tjenester

For at kunne give dig adgang til vores tjenester behandler vi de medicinske data og medicinske grundoplysninger, du har givet os, som beskrevet i afsnit 7.1.


Databehandling med henblik på produktforbedring

For kontinuerligt at forbedre og videreudvikle vores produkter og tjeneste, der understøtter selvadministration af diabetes, analyserer vi brugerspecifikke data og generelle data som beskrevet i afsnit 7.1 og implementerer resultaterne i nye produktversioner, som er tilgængelige i løbende opdateringer.


Databehandling med henblik på markedsføring

Nyhedsbrev

Vi vil gerne sende dig information eller nyheder om vores produkter og tjenester og invitationer til undersøgelser og andre markedsføringsaktiviteter. Nyhedsbreve kan indeholde relevant information og invitationer fra særligt udvalgte partnere. Det er valgfrit for dig at abonnere på disse nyhedsbreve, og du kan annullere dit samtykke via linket “Afmelding” i nyhedsbrevets e-mails eller i indstillingerne for din brugerkonto.


Øvrige markedsføringsaktiviteter

Ved at acceptere og abonnere på vores nyhedsbrev giver du dit samtykke til at modtage invitationer til andre markedsføringsaktiviteter, f.eks. undersøgelser og interviews. Deltagelse i disse aktiviteter er frivillig, og hvis du vælger at deltage, indhentes der samtykke efter behov. Vi forklarer altid, hvorfor vi har brug for specifikke data, hvordan vi behandler data, og hvordan du kan annullere dit samtykke.

Vi kan vise dig tilbud i appen uden at behandle dine personlige data. Du vil også se disse generelle annoncer, hvis du ikke har givet dit samtykke.


Databehandling til andre formål

Direktiver og forordninger for medicinsk udstyr

Applikationen er klassificeret som medicinsk udstyr, og vi er derfor underlagt øgede krav til overvågning af brugernes sikkerhed og funktionaliteten af vores produkt. Dine personlige data behandles i overensstemmelse med dansk databeskyttelseslovgivning.


Videnskabelig forskning og statistik

Hos Hedia ønsker vi at bidrage til videnskabelig forskning i diabetes. I overensstemmelse med de etiske videnskabelige standarder anvender vi brugerdata til forskning, statistik og interne analyser. Vi overholder databeskyttelsesforordningen (GDPR) og retsgrundlaget, hvori behandling af data til videnskabelige formål er defineret i artikel 9, stk. 2, litra j.
Som bruger af Applikationen kan du valgfrit stille dine personlige data til rådighed for videnskabelig forskning. Hvis du på et tidspunkt ønsker at ændre eller annullere dit samtykke, kan du gøre det i indstillingerne for brugerkonto.


Håndhævelse af rettigheder
I tilfælde af mistanke om misbrug af Applikationen eller for at anvende, forsvare eller gøre juridiske krav gældende kan det være nødvendigt for os at behandle personlige oplysninger og påkrævet, at vi videregiver data på grundlag af gældende lov eller en strafferetssag. Hvis det sker, er lagring og behandling af dine data tilladt ved lov uden dit samtykke.


Behandling af klager

Du er altid velkommen til at kontakte os på support@hedia.co, hvis du oplever problemer eller ønsker at klage. I det tilfælde er vi muligvis nødt til at behandle de personlige oplysninger, som du har registreret i vores tjeneste, for at kunne svare korrekt på din forespørgsel.

7.3 Tredjepartsleverandører

Vi bruger (som dataansvarlig) tredjepartsleverandører (databehandlere) til at levere produkter, tjenester og support, og i visse tilfælde kan det være nødvendigt, at vi videregiver brugerdata. Tredjepartsleverandører og partnere er bundet af aftalerne, der er underskrevet med Applikationsudbyderen såvel som med GDPR, og behandler kun data i henhold til vores instruks.
Disse leverandører leverer deres tjeneste globalt herunder hostingtjenester, kundesupport, informationsteknologi, markedsføring, forskning og undersøgelser.


Dataoverførsel fra Applikationen

Du har mulighed for at dele og overføre dine data fra vores tjeneste ved at generere en rapport og videresende den til f.eks. din læge. Hvis du vælger det, skal du være opmærksom på, at du alene er ansvarlig for disse dataoverførsler.

7.4 Kryptering og anonymisering

Vi bruger en kombination af teknisk, administrativ og fysisk kontrol til at sikre dine data. Hver dataoverførsel er krypteret under overførslen i applikationen.

Vi kan også bruge andre processer til kryptering af brugerdata med henblik på datasikkerhed. Det afhænger af typen, omfanget og formålet med den relevante databehandling. For eksempel modtager en databehandler ikke brugerdata, som ikke er direkte påkrævet for at udføre sit arbejde.

7.5 Dataoverførsel (EU og andre lande)

Vi arbejder (som dataansvarlig) sammen med partnere (databehandlere), der primært er baseret , eller hvis servere er placeret i Den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Dataoverførsel i EU og EØS sker ifølge GDPR, som gælder for alle medlemsstater.

Under visse omstændigheder vælger vi tredjepartsleverandører (databehandlere), som er placeret i eller har deres servere i andre lande end EU, såsom datahostingstjenester i USA.


Selv i disse tilfælde er dine personoplysninger dog underlagt et højt beskyttelsesniveau i overensstemmelse med GDPR, enten gennem en EU-tilstrækkelighedsvurdering eller gennem visse standardkontraktsbestemmelser, der er godkendt af EU, og som de kontraktmæssige forhold med vores databehandlere er baseret på, eller gennem sammenlignelige juridiske instrumenter, der er tilladt i henhold til GDPR.


Under alle omstændigheder er alle tredjepartsleverandører underlagt forpligtelserne i disse vilkår og betingelser.


Desuden sikrer vi, at vores partnere har yderligere sikkerhedsstandarder herunder individuelle sikkerhedsforanstaltninger og databeskyttelsesbestemmelser eller certificeringer for GDPR.

7.6 Dine rettigheder

Annullering af samtykke
Vi behandler dine brugerdata på grundlag af dit samtykke. Du kan til enhver tid annullere dit samtykke.

Det vil dog ikke påvirke lovligheden af behandlingen før din annullering. Vi fortsætter med at levere vores tjenester, hvis de ikke afhænger af det samtykke, der er annulleret.

Information, rettelse og begrænsning
Som bruger har du ret til at bede om oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger. Til det formål kan du kontakte os på support@hedia.co.
Din ret til information gælder også oplysninger om behandlingsformål, data- og modtagerkategorier, opbevaringstid, oprindelsen af dine data og dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesreglerne.
Hvis nogle af dine personoplysninger er forkerte, kan du når som helst anmode om, at dine data rettes eller opdateres. Du kan rette de fleste data selv i Applikationen via kontoindstillingerne. Du har ret til at begrænse databehandlingen i hele den undersøgelsesgennemgang, du har anmodet om.


Sletning (“ret til at blive glemt”)
Som bruger har du ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Til det formål kan du kontakte os på support@hedia.co.


Mulighed for at overføre data
Som bruger har du ret til at anmode om et overblik over dine personoplysninger vedrørende en anden ansvarlig part, hvis det er teknisk muligt.

7.7 Behandling af personoplysninger som en del af vores klagebehandling

Hvis en klage vedrører vores tjeneste, forbeholder vi os ret til at se brugerens indtastninger og indstillinger i vores database. Det sker som led i klageundersøgelsesprocessen og for at forbedre problemløsningen.

Hvis du føler, at vi ikke sikrer din databeskyttelse korrekt, er du velkommen til at kontakte os når som helst på support@hedia.co. Vi sørger for at behandle din henvendelse med det samme.

Du kan altid klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet via deres websted, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger ikke opfylder databeskyttelsesbestemmelserne.

8 Ændringer og opdateringer af vores Vilkår og betingelser

Da teknologi og processer samt lovgivningen om databeskyttelse kan ændre sig løbende, er vi nødt til at foretage ændringer af denne aftale fra tid til anden.

Vi vil informere dig om ændringer med et passende forudgående varsel, og om nødvendigt indhenter vi dit samtykke på ny. Enten via vores hjemmeside (www.hedia.co) eller på en anden relevant måde.

Enhver ændring af denne aftale træder i kraft 30 kalenderdage efter, at vi har orienteret dig om ændringen.

9 Klager og feedback

9.1 Du er altid velkommen til at sende forslag eller feedback til os på support@hedia.co.

9.2 Som forbruger kan du under visse betingelser klage til Forbrugerklagenævnet ved at kontakte Forbrugerklagenævnet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller via hjemmesiden.

9.3 For at klage kan du også bruge EU’s online platform for konfliktløsning.